Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 683
banqlktx@hpu2.edu.vn

TIẾP NHẬN ĐĂNG KÝ VÀO Ở KÝ TÚC XÁ CỦA SINH VIÊN K48

  • Căn cứ kế hoạch năm học 2022-2023 của Nhà trường;
  • Căn cứ kế hoạch tuyển sinh số: 242/KH-ĐHSPHN2 ngày 22 tháng 6 năm 2022;
  • Căn cứ vào khả năng cung cấp chỗ ở của Ký túc xá năm học 2022-2023

Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên thông báo:

  1. Tiếp nhận Sinh viên K48 đăng ký vào ở nội trú Ký túc xá
  2. Thời gian dăng ký: Từ ngày 17/9 ÷ 30/9/2022 (Trường hợp số chỗ ở đã được sắp xếp hết, Ban Quản lý Ký túc xá sinh viên sẽ dừng tiếp nhận đăng ký).
  3. Hình thức đăng ký: Đăng ký trực tuyến.
  4. Hướng dẫn đăng ký

Bước 1: Đăng ký chỗ ở Ký túc xá bằng cách truy cập đường Link sau:

 https://forms.gle/1iJ4xF7uDiEsBeyX9

Bước 2: Sau 12 giờ bạn sẽ nhận được phản hồi kết quả đăng ký chỗ ở từ Ban QLKTXSV qua Email.

Bước 3: + Nếu được tiếp nhận vào ở Ký túc xá người học phải chuyển 300.000đ tiền đặt cọc chỗ ở vào tài khoản của Trường như sau:

             + Đến số TK: 42610000276664, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển hoặc số TK: 1022333888, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam.

             + Tên đơn vị thụ hưởng: Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2.

Nội dung chuyển tiền bắt buộc ghi như sau:

[KTX48], [Họ tên thí sinh], [Số CMT/CCCD của thí sinh], [Khoa đào tạo]

          Ví dụ: KTX48, Hoang Quang Minh, 042072000301, Khoa Vat ly

Bước 4: Lưu và gửi thông tin đã chuyển tiền vào Email: banqlktx@hpu2.edu.vn

Lưu ý:

- Thí sinh không chuyển tiền từ cây ATM, ZaloPay, VnPay và MoMo.

- Sau 48 h kể từ khi BQLKTX gửi xác nhận kết quả đăng ký chỗ ở thành công, nếu BQLKTX không nhận được biên lại chuyển tiền đặt cọc qua Email của BQLKTX thì kết quả đăng ký sẽ tự động huỷ bỏ.

- Đến 17h ngày 30 tháng 9 người học đã đăng ký không đến làm thủ tục vào ở Ký túc xá thì số tiền đặt cọc 300.000đ sẽ không được hoàn lại.

  1. Mọi thắc mắc xin liên lạc số điện thoại: 02113863683 hoặc Email trên.

BAN QLKTXTags:


Bài viết khác