Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2
02113.863 683
banqlktx@hpu2.edu.vn

Thông báo về việc Đấu giá cho thuê mặt bằng làm căng tin tại Khu B và Khu giảng đường A, B, C, D

Trường ĐHSP Hà Nội 2 thông báo về việc Đấu giá cho thuê mặt bằng làm căng tin tại Khu B và Khu giảng đường A, B, C, D. Chi tiết xem tại đây

https://quanly.hpu2.edu.vn/center_data/hpu2.edu.vn/ps_cms_articles/file/TB_dau_gia_TS.pdfTags:


Bài viết khác